ĐĂNG NHẬP

Sử dụng tài khoản đã cung cấp:

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống:

- Quy tắc đặt tên đăng nhập cấp trường: BậcHọcTênTrường.TênHuyện việt không dấu.

BậcHọc bao gồm: MN, TH, THCS, TH-THCS Ví dụ:

+ Mầm non Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => MNPhatTrienViet.HoangMai

+ Tiểu học Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => THPhatTrienViet.HoangMai

+ THCS Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => THCSPhatTrienViet.HoangMai

+ TH&THCS Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => TH-THCSPhatTrienViet.HoangMai

Mọi hỗ trợ vui lòng liên hệ: Tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng:19004679. Điện thoại: 046.328.5781 - 043.381.7979  - EMAIL: edutech.hn@gmail.com